7 listopada br. w  naszym liceum spotkaliśmy się z Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesławem Kukułą.

W spotkaniu uczestniczyli:
1. Ryszard Walczak- doradca Dyrektora Wojskowego Instytutu Uzbrojenia Technicznego i Prezes Kapituły Medalu " Zło Dobrem Zwyciężaj"
2. Jarosław Dąbrowski Prezes Stowarzyszenia Patriotyczno -Edukacyjnego " Pamięć"
3. Adam Łossan - Wicestarosta Wołomiński
4. Józef Melak - doradca Starosty

To dla nas ogromny zaszczyt móc wysłuchać ciekawej prelekcji dotyczącej nowych formacji w Wojsku Polskim jakimi są Wojska Obrony Terytorialnej. Uzyskaliśmy wiele ważnych i potrzebnych informacji o możliwościach służby w tym rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Generał chętnie udzielał odpowiedzi na wszystkie nasze pytania, motywował do dalszej pracy, nauki i jeszcze większej aktywności fizycznej.

    Dziękujemy za wspaniałą lekcję dotyczącą pracy w służbach mundurowych i pasji do pełnienia służby Ojczyźnie. 

{imageshow sl=120 sc=7 /}