Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji Ojczyzny. Kolejnym punktem obchodów była uroczysta zbiórka, która miała  miejsce na terenie Komendy Bazy a rozpoczęło ją złożenie meldunku przez Szefa Sztabu ppłk.  Adama Słowikowskiego Komendantowi 2. Regionalnej Bazy Logistycznej płk. Dariuszowi Stróżewskiemu. W dalszej części uroczystości Komendant dokonał aktu wręczenia: medali, aktów mianowania,  odznaki pamiątkowej oraz listów gratulacyjnych. Wśród gości, którzy wzięli udział oprócz wspomnianego już Burmistrza Dzielnicy Rembertów w uroczystości wziął również udział Przewodniczący Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Stanisław Kowalczuk, Zastępca Kanclerza Akademii Sztuki Wojennej Małgorzata Milian-Pogonowska, Dyrektor LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach Maria Łopuska oraz Komendant Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej płk Paweł Czubkowski. W uroczystości wzięła również udział umundurowana młodzież z klas o profilu wojskowym i policyjnym z LO w Urlach.

Ostatnim punktem uroczystości na terenie Komendy Bazy był okolicznościowy bieg na symbolicznym dystansie 1918 metrów nawiązującym do daty odzyskania przez Polskę niepodległości. I Bieg Niepodległości,  bo taką nazwę otrzymał bieg zorganizowany pod wspólnym patronatem Komendanta 2. RBLog oraz Burmistrza Dzielnicy Rembertów, ma stać się imprezą cykliczną, która po przez promocję kultury fizycznej będzie miała na celu coroczne oddawanie czci wszystkim tym, którzy przyczynili się do odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. W biegu wzięli udział żołnierze oraz pracownicy RON, dzieci i uczniowie rembertowskich szkół, uczniowie liceum mundurowego w Urlach, wolontariusze Muzeum Powstania Warszawskiego oraz mieszkańcy Warszawy. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach, otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki a wszyscy uczestnicy I Biegu Niepodległości otrzymali okolicznościowe medale.

W kategorii młodzieżowej wśród dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Wojtyra z klasy 3a. W kategorii młodzieżowej wśród chłopców pierwsze miejsce zajął Jakub Trofimow z klasy 2a, drugie miejce zajął Jakub Tercjak z klasy 1a.

Po zawodach sportowych przyszedł czas na wspólną rozmowę przy wojskowej grochówce.

Tekst: http://2rblog.wp.mil.pl

 {imageshow sl=121 sc=7 /}

Zdjęcia: Mariusz Kozaczuk