W niedzielę 19 listopada w Księżykach,  gmina Strachówka 19 uczniów ze sztandarem  szkoły pod opieką Pani Dyrektor Marii Łopuskiej i nauczyciela historii Pana Rafała Radzkiego, uczestniczyło w uroczystości odsłonięcia pomnika  króla Kazimierza III Wielkiego  z okazji      650 - rocznicy nadania Ormianom przywilejów zatwierdzających ich odrębność religijną, samorządową i sądowniczą.

 Licealiści z Urli aktywnie uczestniczyli w uroczystości pełniąc wartę przy pomniku ( jak „zawodowi  żołnierze”) oraz pełniąc rolę służby porządkowej pod bacznym okiem Pana Dariusza Lorantego.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. celebrowana w kościele parafialnym

w Strachówce przez biskupa koadiutora diecezji warszawsko-praskiej Romualda Kamińskiego. Mszę koncelebrował także duszpasterz Ormian ks. prof. Józef Naumowicz (UKSW w Warszawie) wraz z duchownym obrządku ormiańskiego oraz z księżmi z dekanatu jadowskiego. 

Po mszy nastąpiło uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego, który następnie umieszczono             w specjalnej tubie( wraz z prasą i monetami będącymi w obiegu w tym ważnym dniu)              i wmurowano w podstawę pomnika – daru wdzięczności polskich Ormian królowi Kazimierzowi III Wielkiemu.

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie pomnika, którego fundatorem jest Ashot Arakelyan.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili  Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski                   i ambasador Edgar Gazarjan. Zaproszeni goście złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

Na koniec można było spróbować smakołyków kuchni ormiańskiej i polskiej.

 {imageshow sl=122 sc=7 /}