Kierując się słowami świętego Jana Pawła II, młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach już po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję ,,Pomóż dzieciom przetrwać zimę".  25 listopada zorganizowane zostały zbiórki żywności na terenie gminy Jadów i miasta Łochów. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie i pomoc. Wspólnie zebraliśmy ponad 400 kg produktów, które trafią do potrzebujących rodzin. Słowa podziękowania kierujemy również do właścicieli i pracowników sklepów, którzy po raz kolejny dołączyli do akcji. Dziękujemy pani Cecylii Witkowskiej, Państwu Kalinowskim, właścicielom sklepu Topaz w Jadowie i sklepu Biedronka w Łochowie. Razem możemy zrobić wiele dobrego!

{imageshow sl=124 sc=7 /}