Nagrody ufundowali także:
- Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik
- Burmistrz Tłuszcza – Paweł Bednarczyk
- Prezes LGD Równiny Wołomińskiej – Rafał Rozpara
- Prezes BOAT – Dariusz Bielski
- Radni Powiatowi - Magdalena Suchenek i Andrzej Zbyszyński
- Rada Rodziców.

Wśród gości obecni byli: Bożena Żelazowska – Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Samorządu Województwa Mazowieckiego, Adam Łossan - Wicestarosta Wołomiński, Olga Wileńska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Dariusz Kokoszka - Wójt Gminy Jadów, Jadwiga Grabska – Przewodnicząca Rady Gminy Jadów, Danuta Tarach – Radna Gminy Jadów, Dyrektorzy szkół i Domów Kultury.

W jury zasiedli:
- pan Wojciech Bardowski wokalista bard, pieśniarz, Dyrektor Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej,
- pani Arleta Lemańska - wokalistka, aktorka współpracowała z teatrami w Gdyni i w Bydgoszczy,
- pani Wioleta Kur - Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu,
- pan Józef Melak – doradca Starosty,
- pani Jolanta Boguszewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie,
- pani Halina Filemonowicz – reżyser,
- porucznik Marcin Ślusarz z OSŻW w Mińsku Mazowieckim,
- pani Magdalena Suchenek – Radna Powiatowa,
- pan Andrzej Zbyszyński - Przewodniczący Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury Rady Powiatu Wołomińskiego, menager, animator kultury, muzyk.

Konkurs rozpoczął minirecital Arlety Lemańskiej i Wojciecha Bardowskiego.
Jury przy ocenianiu występu brało pod uwagę: muzykalność i warunki słuchowe uczestnika, interpretację utworu oraz wyraz artystyczny. Uczestnicy występowali w dwóch kategoriach:                  
I kategoria – klasy VII szkół podstawowych i klasy gimnazjalne – 37 uczestników z 13 szkół;
II kategoria – licea i technika – 20 uczestników z 7 szkół.
W I kategorii miejsce I zajęła Anna Kotarba (SP nr 2 w Łochowie), miejsce II Maria Szczapa (SP w Kruszu), miejsce III Aleksandra Banaszek (SP nr 5 w Wołominie).
W II kategorii – miejsce I zajęła Julia Bartoszek (LO W URLACH), miejsce II Oliwia Tur (ZS nr 3 w Wołominie), miejsce III Anna Ostrowska ( ZS nr 3 w Wołominie).

Ponadto wręczone zostały wyróżnienia i nagrody specjalne.

Sponsorami byli: Pan Piotr Piotrowski z Zakładów Mięsnych Jadów oraz Pan Mirosław Laska z Piekarni Jadowskiej. Mikrofon studyjny zakupił Pan Jacek Wieldzyk.
Patroni medialni: Express Tłuszcz, Wieści Podwarszawskie oraz Życie Powiatu Wołomińskiego.

Wykonywane utwory:
Rozkwitały pąki białych róż; Legiony; Piechota; Warszawo ma; Kolęda warszawska 1939; Skrzydła; Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos; Biały krzyż; Powołanie; Póki Polska żyje w nas; Modlitwa; Kołyma; Taki kraj; Pytasz mnie; Dziewczyna z granatem; Dziś idę walczyć mamo; Walczyk; Piosenka o Wojtku; Tchnienie wolności; Śpiewka 1920; Siwy mundur; Ojczyzna; Cisza. Modlitwa katyńska; Jedenasty listopada; Niepodległa, niepokorna; Tu wszędzie jest moja ojczyzna; Deszcz, jesienny deszcz; Jedenasty listopada; Polsko cóżeś Ty za Pani; Hymn do Bałtyku; Katyńskie łzy.

 {imageshow sl=130 sc=7 /}

Konkurs fotografowała pani Joanna Denis.