Zawody współorganizowano ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego, które to ufundowało wspaniałe nagrody. Szkolny Bieg Komandosa wpisał się już na stałe w kalendarz wydarzeń sportowych naszego regionu.

Do udziału w tegorocznym biegu zaproszone zostały reprezentacje szkół gimnazjalnych z powiatu wołomińskiego oraz wyszkowskiego. Udział wzięli uczniowie z następujących szkół:

1.Zespół Szkół im. Zofii Solarzowej   w Miąsem - (10 osób – 5 dziewcząt i 5 chłopców) opiekun Maciej Oleksiak.

2.Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Jasienicy - (21 osób – 9 dziewcząt

i 12 chłopców) opiekun Adam Narowski

3.Zespół Szkół im. Władysława   Podkowińskiego w Mokrej Wsi - (12 osób – 3 dziewczęta i 9 chłopców) opiekun Rafał Radzki

4.Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu - (11 osób – 10 dziewcząt i 1 chłopiec) opiekun Łukasz Rowiński

5.Zespół Szkół w Kozłach – (2 osoby – 2 chłopców) opiekun Łukasz Rowiński

 

Na wstępie Pani Dyrektor Maria Łopuska powitała wszystkich przybyłych i życzyła wszystkim dobrej i sportowej zabawy. Rywalizacja rozpoczęła się o godzinie 9:00 przedstawieniem uczestnikom zawodów zasad panujących podczas imprezy sportowej. Następnie odbyła się rejestracja startujących, rozdanie numerów startowych oraz talonów na ciepły posiłek. Po tym etapie uczestnicy wraz z organizatorami udali się na trasę zawodów w celu zapoznania                  z przeszkodami czekającymi na zawodników. Pierwszym etapem rywalizacji było strzelanie                z pistoletu pneumatycznego do tarczy. Każdy oddawał 8 strzałów z czego 5 najlepszych było liczone i sumowane, a następnie odejmowane od czasu biegu. W drugim etapie uczniowie mieli do pokonania trasę o długości 2km (dla chłopców) oraz 1 km (dla dziewcząt), na której znajdowały się różnorodne przeszkody. Slalom, pokonanie skrzyni sposobem dowolnym, przejście przez opony, toczenie opony, czołganie pod zasiekami, rzut granatem do celu oddalonego o 20 metrów, przeskoczenie ścianki i to wszystko w biegu – zadania które organizatorzy postawili przed młodzieżą nie były łatwe. Ze względu na ilość zawodników (56 osób) całość zawodów zakończyła się o godzinie 14:00 podsumowaniem, rozdaniem nagród oraz ciepłym posiłkiem.  Zawody wzbudziły wiele pozytywnych emocji. Przebiegły w radosnej i miłej atmosferze na wysokim poziomie technicznym, do którego niewątpliwie przyczyniło się bardzo dobre przygotowanie uczestników przez opiekunów. Podczas zawodów można było zaobserwować duże zaangażowanie zawodników – co bardzo cieszyło organizatorów – oraz prezentowaną przez nich postawę fair-play.

W klasyfikacji generalnej dziewcząt:

1 miejsce – Alicja Wojtyra – Szkoła Podstawowa w Tłuszczu

2 miejsce – Justyna Rozbicka – Szkoła Podstawowa w Tłuszczu

3 miejsce – Paulina Marczak – Szkoła Podstawowa w Tłuszczu

W klasyfikacji generalnej chłopców:

1 miejsce – Mateusz Rasiński – Zespół Szkół w Mokrej Wsi

2 miejsce – Krystian Palesa – Zespół Szkół w Mokrej Wsi

3 miejsce – Sebastian Dąbrowski – Zespół Szkół w Jasienicy

Nagrody oraz pamiątkowe statuetki wręczyli przybyli goście oraz gospodarze imprezy:

Pani Magdalena Suchenek – Radna Powiatowa i Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Pani Maria Łopuska - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, Pan Artur Franczuk – nauczyciel.

Sędziami czuwającymi nad bezpiecznym i sprawiedliwym przebiegiem imprezy byli nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Urlach: Pan Mariusz Kozaczuk, Pan Artur Franczuk oraz Pan Krzysztof Kukieła – specjalista do spraw wojskowych.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w turnieju. Tym samym zapraszamy do brania udziału w kolejnych imprezach organizowanych przez LO w Urlach i wyrażamy nadzieję na jeszcze większe zainteresowanie tego rodzaju wydarzeniami.

Organizacja turnieju była możliwa dzięki życzliwości Pana Starosty Kazimierza Rakowskiego, Zarządu Powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie. Sponsorem ciepłego posiłku był Paweł Fydryszek z firmy Aga – Sport z Tłuszcza. Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

 {imageshow sl=131 sc=7 /}