Klasa ta od września uczestniczy w programie certyfikowanych klas wojskowych, prowadzonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

 Egzaminy obejmowały wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

Przebieg egzaminów nadzorowała komisja złożona oficerów Żandarmerii i nauczyciela Edukacji Wojskowej. W skład komisji weszli również: ppor. Kamil Brzeziński reprezentujący Wojskową Komendę Uzupełnień Warszawa-Praga oraz Olga Wileńska – Naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu Wołomińskiego.

Kadeci nie mięli łatwego zadania.

Sprawdzian teoretyczny obejmował 30 pytań z pięciu różnych działów wiedzy wojskowej.

Część praktyczna to aż dziewięć zadań z taktyki, terenoznawstwa, musztry, szkolenia medycznego i szkolenia strzeleckiego.

Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom wiedzy i umiejętności uzyskując bardzo dobre oceny .

Gratulujemy!

{imageshow sl=140 sc=7 /}