Przedstawiciele Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej i Biura do Spraw Proobronnych wyłonili zwycięzców organizowanego wspólnie konkursu "Siła w Tradycji", przeprowadzonego w ramach programu wychowawczego wojskowych klas mundurowych. 

Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń. Uczniowie mieli wykonać prace obejmujące trzy zadania. Dwa z nich polegały na zaprezentowaniu znajomości wybranej książki oraz filmu, podejmujących tematykę patriotyczną. Trzecie zadanie dotyczyło przedstawienia bohatera, którego klasa mundurowa obrała za swojego patrona, tj. postaci historycznej stanowiącej wzór postaw dla uczniów. Każde z nich można było wykonać w dowolnej technice - uczniowie najczęściej wybierali prace pisemne i prezentacje multimedialne. Zdarzały się jednak także filmy, a nawet słuchowisko. 

Konkurs był adresowany do uczniów klas mundurowych uczestniczących w programie pilotażowym MON i został poprzedzony eliminacjami wewnątrzszkolnymi. 

Po zapoznaniu się ze zgłoszeniami kapituła konkursu 25 czerwca 2018 roku zadecydowała o następującym podziale nagród:

  • I miejsce - Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach (w składzie: Franciszek Tchórzewski, Patryk Byczyński, Julia Bartoszek)
  • II miejsce - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale (Gabriela Rakoczy)
  • III miejsce - Liceum Kadetów RP w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach (w składzie: Julia Kłasińska, Julia Skuza, Milena Rzeźnik, Wiktor Dziubek, Michał Gierliński)

Należy podkreślić duże zaangażowanie autorów poszczególnych zgłoszeń, które w większości były efektem współpracy wielu osób, nierzadko całych klas. Młodzież zaskoczyła przede wszystkim swobodą poruszania się w świecie multimediów, oryginalnym ujęciem tematów oraz osobistym stosunkiem do poruszanej problematyki. Kapituła nie miała łatwego wyboru, a o podziale poszczególnych miejsc decydowały niuanse. 

Laureatom serdecznie gratulujemy, a także dziękujemy tym wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w naszym patriotycznym wyzwaniu. O dacie, miejscu i formie wręczenia nagród organizatorzy konkursu informować będą w terminie późniejszym.  

Konkurs "Siła w Tradycji" jest przedsięwzięciem o charakterze patriotycznym, wychowawczym, edukacyjnym i promocyjnym, a jego inauguracyjna edycja wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

źródło: https://bdsp.wp.mil.pl/pl/articleswazne-4/2018-06-265-poznalismy-laureatow-konkursu-sia-w-tradycji/

Gratulacje dla wszystkich uczniów klasy 2a wojskowej zaangażowanych w ten konkurs.

Pracę konkursową „ Siła w Tradycji” stanowił materiał, który jest opracowaniem złożonym z trzech zadań:

Zadanie 1

Wybór bohatera patrona klasy mundurowej – zwanego dalej umownie „patronem”- prezentacja filmowa dotycząca postaci Andrzeja Romockiego ps. „Morro”.

Autorzy: Mateusz Banaszek, Oliwia Chmiel, Michał Portka ,Franciszek Tchórzewski, Mateusz Wójcik.

Zadanie 2

Znajomość treści jednej z proponowanych książek - „Zapiski Oficera Armii Czerwonej” S. Piaseckiego – prezentacja multimedialna.

Autor: Julia Bartoszek

Zadanie 3

Znajomość fabuły jednego z proponowanych filmów – „Karbala” K. Łukaszewicza – praca pisemna

Autorzy: Bartłomiej Bolesta, Patryk Byczyński.

SilaWTradycji