W piątek 5 października na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach odbył się X Międzypowiatowy Szkolny Bieg Komandosa, którego organizatorem był zespół ds. sportowo-obonnych LO w Urlach.

 Zawody współorganizowane przez Powiat Wołomiński wpisały się już na stałe w kalendarz wydarzeń sportowych naszego regionu. W tegorocznym biegu udział wzięły reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych z Tłuszcza, Ostrowi Mazowieckiej, Łomży, Mrozów i Urli . W ramach rywalizacji uczniowie mieli do pokonania trasę o długości 1,5 km i 3 km, na której znajdowały się różnorodne przeszkody. Strzelanie, czołganie pod zasiekami, przejście przez opony, przeskoczenie ścianki, rzut granatem i to wszystko w biegu – zadanie które organizatorzy postawili przed młodzieżą nie było łatwe.

W oczekiwaniu na wyniki zawodnicy udali się na poczęstunek, którego sponsorami byli: Zakłady Mięsne Jadów-Wójty Piotr Piotrowski, Piekarnia Mirosław Laska z Jadowa i Cecylia Witkowska Sklep "Celinka" w Borzymach.

Najlepsi w rywalizacji drużynowej okazali się uczniowie z Zespołu Szkół w Mrozach. Drugie miejsce zajęli zawodnicy z Zespołu Szkół w Tłuszczu, a trzecie drużyna z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. W klasyfikacji indywidualnej najlepszą zawodniczką okazała się Weronika Wiska z Łomży, a wśród chłopców wygrał Przemysław Żelazowski z Mrozów. Zwycięzcom nagrody i puchary wręczyła Dyrektor Liceum w Urlach Maria Łopuska oraz zaproszeni goście:
Adam Łossan - Wicestarosta Wołomiński,
Dariusz Kokoszka – Wójt Gminy Jadów,
Olga Wileńska - Naczelnik Wydziału Edukacji,
Józef Melak – Pełnomocnik Starosty,
Magdalena Suchenek – Radna Powiatu Wołomińskiego.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom biegu wyrównanej rywalizacji i gry fair play.

Tekst i zdjęcia: Mariusz Kozaczuk

{imageshow sl=149 sc=7 /}