W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia bez Przemocy (2 października) w naszej szkole przeprowadzono akcję pod hasłem: ,,Tydzień Szkoły bez Przemocy”, której celem było uświadomienie problemu, zmiany postawy oraz dostarczenia wiedzy jak jej przeciwdziałać i skutecznie zwalczać.

Wydarzeniu towarzyszyły spotkanie z przedstawicielami Komendy Policji  z Jadowa  i służb profilaktyki rodziny – pedagogiem szkolnym. Wszyscy uczniowie mogli wykonać konkursową pracę plastyczną odnoszącą się do tematyki problemu oraz prezentacje multimedialne. Na godzinach wychowawczych przeprowadzono zajęcia na temat przemocy i agresji. Zaprezentowano wyniki badań ankietowych    i aspekty prawne obowiązujące w tym zakresie jak również miejsca gdzie można uzyskać pomoc. 

{imageshow sl=153 sc=7 /}