Uroczystość uświetnili swoją obecnością: płk Marek Lodoń z 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie – Rembertowie, ppor. Damian Graczyk z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wysocki - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, komisarz Tomasz Młynarczuk - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Jadowie, pan Dariusz Kokoszka – Wójt Gminy Jadów, pani Jadwiga Grabska – Przewodnicząca Rady Gminy Jadów oraz pani Danuta Tarach – Przewodnicząca Komisji Oświaty Gminy Jadów.

Obchody rozpoczął występ uczniów klasy Ia i IIb. Licealiści przedstawili zebranym jak wygląda „ z przymrużeniem oka przykładowy dzień w szkole” czym rozbawili widzów prawie do łez.

Po występach głos zabrała Pani Dyrektor. Powitała przybyłych gości oraz złożyła wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkoły najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Życzenia złożyli także przybyli goście. Na uroczystości zostały wręczone nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi Nagrody Dyrektora przyznane za trud wkładany w codzienną pracę. Pani Dyrektor podziękowała również ustępującej przewodniczącej Rady Rodziców pani Magdalenie Gawor za wieloletnią, aktywną pracę na rzecz szkoły.

„Nie idź tam , dokąd prowadzi Cię ścieżka raczej idź tam, gdzie nie ma ścieżki i zostaw po sobie ślad”- tymi słowami Pani Dyrektor zakończyła uroczystość życząc zebranym wszelkiej pomyślności.

{imageshow sl=152 sc=7 /}