Pierwszy dzień był poświęcony prezentacji 25 – letniego dorobku NPK. Wygłoszone referaty dotyczyły różnorodności flory i fauny, chronionych gatunków oraz roli Doliny Bugu w kontekście kulturowym i historycznym. Uczestniczący w wydarzeniu znamienici goście i przedstawiciele organizacji związanych z ochroną przyrody otrzymali pamiątkową statuetkę i dyplom uznania         w podziękowaniu za pracę na rzecz NPK.

Drugi dzień uroczystości miał charakter patriotyczny i przebiegł pod hasłem ,,100-lecie odzyskania niepodległości”. W honorowej asyście pocztu sztandarowego Liceum Ogólnokształcącego          im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach odsłonięto pomnik Ojców Niepodległości Polski    oraz stałą dyspozycję poświęconą Helenie i Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Uroczystego przyjęcia flagi dokonali: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, Starosta Węgrowski Krzysztof Fedorczyk i zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych Bogusław Piątek. Obelisk poświęcił proboszcz parafii w Gwizdałach ojciec Rafał Kapała.

W programie konferencji zorganizowanej wspólnie z Muzeum Niepodległości w Warszawie zebrani wysłuchali interesujących referatów o polskich drogach do niepodległości oraz ludziach, którym niepodległość zawdzięczamy. Z okazji 25 – lecia zarząd województwa mazowieckiego przyznał Nadbużańskiemu Parkowi Krajobrazowemu honorowy medal Pro Masovia. Z rąk wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej medal odebrał dyrektor MZPK Sylwester Chołast.

Udział uczniów Naszej szkoły był dla nich żywą lekcją historii o wybitnych odnowicielach Rzeczpospolitej Polski: Romanie Dmowskim, Ignacym Janie Paderewskim, Józefie Piłsudskim, Macieju Rataju i Wincentym Witosie.

                                                                                                         Magdalena Piesio

{imageshow sl=154 sc=7 /}