Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021.

11.09.2020 r. (piątek) – kl. I, II, III -informacyjne


11.12.2020 r. (piątek) – propozycje ocen za I półrocze


15.01.2021 r. (czwartek) – zebranie śródroczne


9.04.2021 r. (piątek) – klasy maturalne – propozycja ocen rocznych; klasy I, II – informacyjne


28.05.2021 r. – propozycja ocen rocznych klas I,II