Dyrektorem szkoły od początku istnienia, tj. od 01.09.2002 roku jest Maria Łopuska. 

W 1982 roku ukończyła studia magisterskie - dzienne na Wydziale Chemiczno-Matematycznym w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny) i uzyskała tytuł magistra chemii - specjalność nauczycielska. W 1998 roku ukończyła 3-semestralne Studia Podyplomowe na Politechnice Radomskiej w zakresie nauczania matematyki, a w 2002 roku kurs kwalifikacyjny z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą.  Jest nauczycielem od 1982 roku. 

Nauczyciele:

Język polski

mgr Katarzyna Popowska

Język angielski

mgr Tomasz Deskiewicz

mgr Małgorzata Gabińska

Język niemiecki

mgr Tomasz Deskiewicz

Biologia

mgr Joanna Grzybowska

Geografia

mgr Magdalena Piesio

Chemia

mgr Maria Łopuska

Fizyka

 

Matematyka

mgr Izabela Werner

mgr Jadwiga Werner

mgr Andrzej Jaroszewski

Historia

mgr Marian Chłopik

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Magdalena Piesio

Wiedza o społeczeństwie

mgr Anna Tlaga

Wiedza o kulturze

mgr Katarzyna Popowska

Informatyka

mgr Magdalena Adamiec

Wychowanie fizyczne

mgr Artur Franczuk

mgr Marian Chłopik

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Władysław Pierzchalski

Edukacja wojskowa

mgr Władysław Pierzchalski

Prawo policyjne

mgr Artur Kubeł

Ochrona przeciwpożarowa

Ekonomia w praktyce

Zajęcia artystyczne

mgr Małgorzata Śliwa

Religia

mgr Jadwiga Ołdak

Pedagodzy szkolni

mgr Teresa Kur

mgr Wojciech Skonieczny

Biblioteka

mgr Paweł Depczyk

 

WYCHOWAWCY:

 

klasa I a p

 mgr Katarzyna Popowska 

klasa II a 

  mgr Magdalena Piesio  

klasa III a 

   mgr Artur Franczuk    

klasa I a g

 mgr Marian Chłopik

klasa III b 

mgr Magdalena Piesio