Dyrektorem szkoły od początku istnienia, tj. od 01.09.2002 roku jest mgr Maria Łopuska. 

Nauczyciele:


Język polski mgr Katarzyna Popowska


Język angielski mgr Tomasz Deskiewicz, mgr Małgorzata Gabińska


Język niemiecki mgr Tomasz Deskiewicz


Biologia mgr Joanna Grzybowska


Geografia mgr Magdalena Piesio


Chemia mgr Maria Łopuska


Matematyka mgr Julia Zawadzka


Historia mgr Marian Chłopik


Podstawy przedsiębiorczości mgr Magdalena Piesio


Wiedza o społeczeństwie mgr Krystyna Ołdak


Wychowanie fizyczne mgr Artur Franczuk, mgr Marian Chłopik


Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Władysław Pierzchalski


Edukacja wojskowa mgr Władysław Pierzchalski, mgr Grzegorz Grotkowski


Prawo policyjne mgr Artur Kubeł


Plastyka mgr Małgorzata Śliwa


Religia mgr Krystyna Ołdak, mgr Jadwiga Ołdak


Samoobrona mgr Grzegorz Grotkowski


Pedagodzy szkolni mgr Teresa Kur, mgr Wojciech Skonieczny


Biblioteka mgr Paweł Depczyk


WYCHOWAWCY:


klasa I a mgr Małgorzata Gabińska


klasa II ap mgr Katarzyna Popowska


klasa II ag mgr Marian Chłopik


klasa III a mgr Magdalena Piesio