Tegoroczna edycja ŚDP – największego na świecie wydarzenia promującego świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowania biznesowych inicjatyw odbywa się pod hasłem Biznes bez barier.

Celem tego ogromnego przedsięwzięcia jest propagowanie idei przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, ich aktywnej postawy wobec życia i poczucia współodpowiedzialności za przyszłość świata. Wiedzą o tym uczniowie naszego liceum, którzy włączyli się w akcję. Z tej okazji zorganizowaliśmy spotkanie, którego gościem honorowym był Powiatowy Rzecznik Konsumentów Dariusz Dąbrowski. W trakcie wydarzenia odbył się finał szkolnego konkursu Samorządowy Powiat. Laureaci, uczniowie klas po gimnazjum: Kamil Goszczyński I m-ce, Justyna Bednarczyk II m-ce i III m-ce Kacper Kwiatek odebrali pamiątkowe dyplomy i upominki, i będą reprezentować naszą szkołę w powiecie.

Wszystkie te działania miały na celu pokazać młodym ludziom, że „nie święci garnki lepią”, że wytężona praca i zaangażowanie poparte wiedzą i solidnym przygotowaniem przedsięwzięcia stwarzają duże szanse na powodzenie.
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac pokonkursowych 25 lat Powiatu Wołomińskiego.