W dniu 20 sierpnia 2021 r. w godz. 10:30 – 13:30 zapraszam uczniów z klasy I OPW  wraz z rodzicami/opiekunami do szkoły w celu wydania mundurów.

Informujemy, iż trwa nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Dobry start”. To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka w wieku od 7 do 20 lat oraz do 24 lat w przypadku dziecka z niepełnosprawnością. W tym roku wnioski można składać tylko drogą elektroniczną, do 30 listopada.
Wszelkie informacje można znaleźć tutaj.

Informujemy, że świadectwa dojrzałości i ich odpisy oraz informacje o wynikach egzaminów będą wydawane maturzystom lub innym osobom na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia od 05 lipca 2021 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

Dokumenty będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie upoważnienia z dowodem tożsamości osoby odbierającej dokumenty.

Przypominamy, że absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie ZIU uzyskane wyniki wraz z uzyskanymi punktami. Logowanie odbywa się za pomocą hasła, które absolwenci otrzymali w szkole.

Na stronie OKE w Warszawie można złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

Podczas pobytu na terenie szkoły należy zachowywać obowiązujące wymogi sanitarne.