Nasi uczniowie klas policyjnych w dniu 8.05.2015r wyjechali na ,,Dzień Otwarty” do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W piątek 15 maja na terenie Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim odbyło się IX Spotkanie Szkół Patronackich Żandarmerii Wojskowej.

W ramach  projektu S2W „Ze szkoły do pracy – wymiana dobrych praktyk w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa w kontekście zapobiegania wypadaniu z edukacji ludzi młodych” liceum nasze odwiedzili goście z Estonii i Szwecji.

W dniach 20-21.03.2015 r. w Centrum Konferencyjnym MON, w Warszawie, odbył się Kongres Szkół/Klas Mundurowych i Organizacji Proobronnych, w których uczestniczył również przedstawiciel Liceum w Urlach.