28 października 2022 r. w naszym liceum odbyło się wielkie wydarzenie- ślubowanie klas I. Była to doniosła chwila nie tylko dla samych zainteresowanych- kadetów klas I, ale też dla ich rodzin, całej szkoły i zaproszonych gości.
Uroczystość rozpoczęła się pięknym wejściem uczniów klas I pod kierownictwem plutonowego- Grzegorza Kurko. Następnie głos zabrała i przywitała wszystkich ciepłymi słowami Dyrektor Szkoły- Pani Beata Skulimowska. Wśród dostojnych gości byli obecni: Przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki- Pan Robert Szydlik, Pan Dariusz Kokoszka- właściciel obiektu i Wójt gminy Jadów, ks. Paweł Trzciński –Proboszcz Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Urlach, Pan Łukasz Drabarek- zastępca Komendanta Policji w Jadowie, Pan Włodzimierz Wieczorek – Dyrektor Ośrodka Charytatywno-Opiekuńczego Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz Panie Daniela Dobosiewicz i Anna Borowska –Dyrektor i Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach. Swoją obecnością zaszczycili nas również Kapitan Damian Jarząbek, który reprezentował Pana Pułkownika Jacka Kazimierskiego- Komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Podczas uroczystości byli obecni także przyjaciele szkoły: Pani Urszula Kowalczuk- Prezes fundacji „Polska galopem”, Pan Jerzy Dobrowolski- Członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Pan Grzegorz Kurko- plutonowy, który pomagał w organizacji uroczystości.
Sama ceremonia ślubowania miała doniosły charakter. Najpierw kadeci powtarzali słowa przysięgi, obiecując m.in., że nie splamią swojego honoru i honoru własnego narodu niewłaściwym postępowaniem. Przyrzekali także bycie zawsze po stronie sprawiedliwości i wykonywanie z należytym oddaniem szkolnych i pozaszkolnych obowiązków. Następnie klękali i otrzymywali specjalną szablą mianowanie na pełnoprawnego ucznia LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach z rąk Pani Dyrektor. Jedną z atrakcji tej uroczystości była przygotowana przez uczniów klasy IIa wspaniała prezentacja musztry.
Po ślubowaniu, w imieniu organu prowadzącego szkołę, głos zabrał Pan Robert Szydlik, przypominając młodzieży, że najważniejszy w czasie spędzonym w tej szkole jest fakt uświadomienia sobie własnej wyjątkowości. Następnie ks. Paweł Trzciński zwrócił uwagę młodzieży na to, iż w ich sercach należyte miejsce powinien mieć Pan Bóg. Ostatnia głos zabrała Pani Urszula Kowalczuk. Składając gratulacje, zachęciła młodzież do wstąpienia w szeregi Ułanów Krechowieckich, przybliżyła rolę konia w historii Polski i świata.
Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za przybycie i złożyła na ręce klas I serdeczne życzenia, by znaleźli w tej szkole wszystko, co uczyni ich szczęśliwymi. Ciepłe słowa podziękowania skierowała też do wychowawców kl. I- Pani Patrycji Laszek i Pana Mariana Chłopika, Panów Grzegorza Grotkowskiego i Krzysztofa Sokołowskiego, plutonowego Grzegorza Kurko oraz przedstawicieli Rady Rodziców i wszystkich Rodziców za trud włożony w przygotowanie uroczystości.
To wydarzenie i emocje mu towarzyszące na zawsze pozostaną w sercach młodzieży. Naszym kadetom z klas pierwszych życzymy jeszcze raz owocnego czasu spędzonego w murach naszej szkoły, wytrwałości, pasji i wytrwania w składanych przez nich przyrzeczeniach.