W dniu 31 marca 2022 roku trzy uczennice klasy IB (policyjna) tutejszego Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku pod kierunkiem pedagoga szkolnego Adama Karpińskiego reprezentowały szkołę w XVIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji K. K. Baczyńskiego, organizowanym już po raz osiemnasty przez Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu.
Uczennice reprezentujące szkołę w formie poezji śpiewanej wykonały wiersz K. K. Baczyńskiego pt. Elegia… o chłopcu polskim z własnym akompaniamentem gitarowym w wykonaniu uczennicy - Nikoli Zdunek.
W konkursie w różnych formach wyrazu (recytacja, śpiew, plakat, znajomość twórczości wieszcza) z powiatu wołomińskiego wzięło udział łącznie 22 szkoły i ponad 70 uczestników zarówno z poziomu kształcenia podstawowego jak i ponadpodstawowego.
Nasza reprezentacja uzyskała zaszczytne 3 miejsce na poziomie szkół ponadpodstawowych w kategorii poezji śpiewanej, co należy uznać za znaczący sukces uczennic klasy pierwszej, które po raz pierwszy w swojej karierze szkolnej reprezentowały szkołę na tak prestiżowym wydarzeniu.
Za zaangażowanie i trud przygotowań uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności, pamiątkowymi upominkami, nagrodami oraz wyrazami uznania - Pana Wicestarosty Wołomińskiego.

Adam Karpiński