Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach - Maria Łopuska powitała wszystkich przybyłych uczestników i opiekunów życząc wszystkim bezpiecznej, sportowej rywalizacji oraz dobrej zabawy.
Zawody rozpoczęły się o godzinie 9:30 zapoznaniem uczestników z obowiązującymi zasadami podczas imprezy sportowej. Następnie odbyła się rejestracja osób startujących i rozdanie numerów startowych.
Pierwszym etapem rywalizacji było strzelanie z pistoletu pneumatycznego do tarczy. Każdy uczestnik oddawał 8 strzałów, z czego 5 najlepszych było liczone i sumowane, a następnie odejmowane od czasu biegu.
W drugim etapie uczniowie mieli do pokonania trasę (chłopcy) o długości 2400 m, (dziewczęta) o długości 1600 m, na której znajdowały się przeszkody terenowe. Organizatorzy postawili przed młodzieżą niełatwe zadanie, lecz rywalizacja pokazała, że trasa okazała się do pokonania.
Zawody wzbudziły wiele pozytywnych emocji, przebiegły w radosnej, miłej i koleżeńskiej atmosferze. Podczas zawodów można było zaobserwować duże zaangażowanie zawodników – co sprawiło organizatorom wielką satysfakcję. W czasie współzawodnictwa uczestnicy prezentowali zdrową postawę fair-play.


W klasyfikacji generalnej dziewcząt:
1 miejsce – Olbryś Zuzanna – LO w Urlach
2 miejsce – Świderek Julia – LO w Urlach
3 miejsce – Klaudia Jankowska – ZSA w Łomży


W klasyfikacji generalnej chłopców:
1 miejsce – Sebastian Osiński – Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Tłuszczu
2 miejsce – Szymon Lipiński – LO w Urlach
3 miejsce – Kamil Goszczyński – LO w Urlach

W klasyfikacji drużynowej:
1 miejsce – LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach
2 miejsce – Zespół Szkół Akademickich w Łomży
3 miejsce – Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej


Podsumowania uroczystości dokonała Dyrektor szkoły – Maria Łopuska oraz Pan Artur Franczuk nauczyciel wychowania fizycznego, którzy wręczyli zawodnikom nagrody, puchary oraz dyplomy.
Nad bezpiecznym i sprawiedliwym przebiegiem imprezy czuwali sędziowie – nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Urlach: Marian Chłopik, Artur Franczuk oraz Marcin Kaczmarski – instruktor strzelectwa.
Nad właściwym zabezpieczeniem medycznym przedsięwzięcia oraz przestrzeganiem zasad reżimu sanitarnego czuwał ratownik medyczny – Wojciech Skonieczny.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w turnieju i zapraszamy do udziału w kolejnych imprezach organizowanych przez LO w Urlach.

Organizacja turnieju była możliwa dzięki życzliwości Pana Starosty Wołomińskiego - Adama Lubiaka, Zarządu Powiatu Wołomińskiego, za co składamy serdeczne podziękowania.

Koordynator zawodów
Artur Franczuk