Informujemy, że świadectwa dojrzałości i ich odpisy oraz informacje o wynikach egzaminów będą wydawane maturzystom lub innym osobom na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia od 05 lipca 2021 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

Dokumenty będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie upoważnienia z dowodem tożsamości osoby odbierającej dokumenty.

Przypominamy, że absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie ZIU uzyskane wyniki wraz z uzyskanymi punktami. Logowanie odbywa się za pomocą hasła, które absolwenci otrzymali w szkole.

Na stronie OKE w Warszawie można złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

Podczas pobytu na terenie szkoły należy zachowywać obowiązujące wymogi sanitarne.