W dniu 21 czerwca 2021 roku w siedzibie Polskich Linii Lotniczych „LOT” S.A. w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy PLL „LOT” S.A. reprezentowanymi przez Członków Zarządu: Katarzynę Piskorz i Macieja Wilka, a Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach reprezentowanym przez dyrektora szkoły mgr Marię Łopuską.
W ramach podpisanego porozumienia młodzież w nowo utworzonej od 1 września 2021 roku w LO w Urlach klasie stewardess i stewardów, będzie miała możliwość przygotowania się do zawodu stewarda/stewardessy w lotnictwie cywilnym.
Porozumienie zostało podpisane w obecności Piotra Borczyńskiego - Wicestarosty Wołomińskiego i Hanny Skrzypczak - Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury. Wicestarosta Piotr Borczyński, w imieniu Starosty Adama Lubiaka, przekazał listy gratulacyjne na ręce przedstawicieli LOT i dyrektor LO oraz podziękował Pani Naczelnik Hannie Skrzypczak za koordynację prac związanych z podpisaniem porozumienia.

M. Łopuska