18 maja 2021 roku w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” w Ciechanowie zostało zawarte porozumienie pomiędzy dowódcą Jednostki płk Mieczysławem Gurgielewiczem, a dyrektor Liceum Panią mgr Marią Łopuską – w sprawie skrócenia służby przygotowawczej dla uczniów szkoły, którzy odbyli szkolenie odpowiadające w określonym zakresie programowi kształcenia żołnierzy służby przygotowawczej, o których mowa w art. 98d ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1541, t.j.). Dzięki podpisanemu porozumieniu uczniowie naszej szkoły będą mogli odbyć 12 dniową Skróconą Służbę Przygotowawczą dla absolwentów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Ciechanowie.