28 kwietnia 2021 roku w 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim zostało zawarte porozumienie pomiędzy dowódcą Bazy płk. dypl. pil. Krzysztofem Stobieckim, a dyrektor Liceum w Urlach Panią mgr Marią Łopuską - w zakresie współpracy przy rozwoju klas o profilu lotnictwa wojskowego. Wydarzenie jest wynikiem podpisanego pod koniec marca br. przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka i Starostę Wołomińskiego Adama Lubiaka Listu intencyjnego, w którym sygnatariusze wyrazili wolę współpracy w zakresie rozwoju oferty edukacyjnej Liceum w Urlach.
Listy gratulacyjne na ręce dowódcy Bazy oraz dyrektor Szkoły przekazali Starosta Wołomiński Adam Lubiak i Wicestarosta Wołomiński Piotr Borczyński. W wydarzeniu uczestniczyli również radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Katarzyna Lubiak, przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Robert Szydlik oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Hanna Skrzypczak.


Maria Łopuska