Akcja zakończyła się sukcesem, w pociągu śmierć poniosło 36 oficerów i żołnierzy nieprzyjaciela, 32 zostało ciężko, a 180 lżej rannych. Przerwa w ruchu kolejowym trwała 26 godzin. Niestety, 29 IV 1944 dwóch uczestników akcji, Antoni Sygietyński "Antek" i Włodzimierz Chrobak "Dziodek" powracających pociągiem do Wyszkowa natknęło się na patrol żandarmerii i wyniku walki jaka wywiązała się podczas ucieczki "Dziodek" zginął na miejscu a rannego "Antka" zakatowali żandarmi na posterunku.
W skromnej z powodu ograniczeń epidemiologicznych uroczystości pamięć bohaterów uczcił poczet sztandarowy Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, Dyrektor szkoły mgr Maria Łopuska, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Pan Jerzy Waldemar Dobrowolski, przedstawiciel Urzędu Gminy w Jadowie –Skarbnik Pani Barbara Wójcik, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie Pan Łukasz Wójcik oraz przedstawiciel Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego – Karol Suchocki.