Celem wyjazdu była integracja klas mundurowych, a także rozwijanie umiejętności w zakresie ratownictwa i wiedzy z zakresu terenoznawstwa, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, inicjowanie rywalizacji zgodnie z regułami fair play. Podczas biwaku był czas na ognisko, śpiewy i zabawy integracyjne oraz otrzęsiny klasy I. Uczniowie naszej szkoły rozegrali również mecz z uczniami klas mundurowych z Urli.

{imageshow sl=11 sc=7 /}