Przebieg imprezy:

Początek pod budynkiem Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Przed wyruszeniem na trasę organizatorzy przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się w terenie. Każdy z uczestników otrzymał na drogę butelkę wody mineralnej, batona, jabłko oraz banana. W celu dobrej widoczności organizatorzy zapewnili także kamizelki odblaskowe.

Na trasę rajdu wyruszyliśmy o godzinie 9:30. Trasa wiedzie przez malownicze krajobrazy okolic Urli i Jadowa. Po 5 km zrobiliśmy pierwszy przystanek. Tam uczestnicy zjedli otrzymane wcześniej banany i jabłka. Drugi przystanek nastąpił po 10 km w Rezerwacie Przyrody Śliże gdzie  z tablic informacyjnych uczniowie zaczerpnęli wiedzę na temat tego miejsca. Strudzeni drogą o godzinie 13:00 dotarliśmy do mety rajdu gdzie czekał na nas gorący posiłek i herbata. Po posiłku, wymianie wrażeń  i krótkim odpoczynku uczniowie udali się do swoich domów.

Cele i założenia rajdu zostały zrealizowana a pomogła nam w tym piękna pogoda. Opiekunami wycieczki byli nauczyciele p. Artur Hrehorowicz i p. Artur Franczuk. Pomysłodawcą i sponsorem wyprawy było Starostwo Powiatowe w Wołominie.

{imageshow sl=12 sc=7 /}