Na części teoretycznej prowadzący zajęcia omówił zasady prawidłowego maskowania oraz wskazał na najczęściej popełniane błędy. Druga część zajęć to praktyczna nauka malowania twarzy i zacierania sylwetki żołnierza.

{imageshow sl=13 sc=7 /}