Prowadzący, widząc uczniów klas mundurowych, nieodpłatnie pozwolił na rozszerzenie zabawy o dodatkowe ,,100 nabojów” dla każdego, przygotował napoje. Życzył aby jak najwięcej naszych absolwentów  zasiliło służby mundurowe w przyszłości. Był pełen uznania co do zdyscyplinowania  naszych uczniów uczestniczących w zajęciach. Dostaliśmy zaproszenie na następną wizytę.

{imageshow sl=14 sc=7 /}