Uroczystość odbyła się na pl. Krasińskich w Warszawie obok pomnika  Powstania Warszawskiego. W czasie uroczystości wręczono odznaczenia dla szczególnie wyróżniających się funkcjonariuszy i osób zasłużonych dla służb mundurowych. Kapelan KSP podarował naszym uczniom pamiątkowe obrazki.
     Następnie uczniowie mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć od środka Areszt Śledczy Warszawa Grochów. Wewnątrz zobaczyliśmy projekcję  filmu ,,Więzienie – stracony czas” Uczniowie poznali zasady funkcjonowania zakładu karnego, obowiązki i prawa osadzonych, cele, spacerniak. Rozmawiali z pracownikami służby więziennej. Była to kolejna wizyta z naszej szkoły, dzięki współpracy z  kierownictwem tego ośrodka. Po obiekcie prowadziła nas Zastępca Dyrektora mjr Halina Lamecka.
Foto z wizyty w AŚ W-wa Grochów będzie dostępne na stronie Aresztu Śledczego Warszawa Grochów.

{imageshow sl=15 sc=7 /}