Tym razem młodzież pod kierunkiem pana Artura Hrehołowicza i pani Teresy Kur przygotowała krótki spektakl z kolędami w języku polskim, angielskim i niemieckim, które wykonywał  szkolny chór  i nasze uzdolnione solistki – Karolina Rogalska, Patrycja Kacpura i Dominika Andrzejewska. O wspaniałą dekorację zadbała pani Beata Komorowska. Występ nagrodzono wielkimi brawami. Po zakończeniu występu przyszedł czas na życzenia świąteczne, które złożyli wszystkim przewodniczący Samorządu Uczniowskiego -  Mateusz Laskowski oraz pani dyrektor Maria Łopuska. Miłym akcentem spotkania wigilijnego było  wręczenie przez Panią dyrektor,  w imieniu Starosty Wołomińskiego stypendium „Talent” uczennicom naszej szkoły: Ewelinie Koprowskiej, Paulinie Ryszawy i Kindze Wójcik. Osiągnięcia koleżanek zostały nagrodzone głośnymi brawami. W świątecznym nastroju wszyscy rozeszli się do swoich domów.

{imageshow sl=21 sc=7 /}