Zajęcia przeprowadzono na terenie szkoły i pobliskim lasku, gdzie uczniowie ćwiczyli rozwijanie lini gaśniczej na duże odległości i podawania wody.  Podczas zajęć wykorzystano odcinki lini gaśniczej WP-75 i WP-52, prądownicę, stojak hydrantowy.

W dniu 03.11.2014r. klasy Ia i IIa uczestniczyły w zajęciach z wykorzystaniem sprzętu ochrony górnych dróg oddechowych firmy AUER, wykorzystywanych w Państwowej Straży Pożarnej. Uczniowie zapoznali się z wykorzystywanymi w straży urządzeniami ochrony osobistej, takimi jak czujnik bezruchu, maski powietrzne i ubranie specjalne. W ramach ćwiczeń, każdy z uczniów uczył się prawidłowego zakładania sprzętu ODO. Dodatkowym zadaniem podczas ćwiczeń praktycznych było przeszukiwanie pomieszczenia klasy z zaklejoną maską co miało imitować występujące w czasie pożaru duże zadymienie i pokazywać trudność pracy w ubraniu ochronnym strażaków.

W dniu 01.12.2014r. uczniowie klas Ia i IIa mieli możliwość praktycznego zapoznania się ze specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym do ratownictwa medycznego w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. W skład zestawu wchodzą min.: - butla z tlenem i zestawem do podawania tlenu - zestaw opatrunków itp. - hydrożele (na oparzenia) - akcesoria do prowadzenia resuscytacji - kołnierze ortopedyczne - deska ortopedyczna - zestaw szyn do usztywniania złamań Uczniowie ćwiczyli w praktyce: udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku samochodowym, zakładanie kołnierza ortopedycznego i ewakuacje poszkodowanego z wykorzystaniem deski ortopedycznej, zaopatrywanie ran i tamowanie krwotoków.

{imageshow sl=24 sc=7 /}