w których łącznie w 2ch turach wzięło udział 46 osób w tym i Dyrekcja LO Pani mgr Maria Łopuska i opiekunem klas wojskowych Pan mgr Mariusz Kozaczuk. Szkoła LO w Urlach współpracuje ze Związkiem Strzeleckim od 5 Lat na podstawie porozumienia o współpracy w zakresie krzewienia wiedzy proobronnej. W dniu 12 czerwca 2015 roku na zaproszenie Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach i Związku Strzeleckiego, przeprowadzono dla uczniów klas mundurowych LO oraz Strzelców, prezentacje multimedialne pt. "Wojsko Polskie w działaniach poza granicami państwa", które poprowadził Kierownik Zespołu Edukacji i Promocji - Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Pan Andrzej Korus.

Po prezentacjach odbyło się spotkanie robocze z Komendantem Głównym Związku Strzeleckiego st. insp ZS Panem Romanem BURKIEM w czasie którego omówiono plany dalszej współpracy pomiędzy Związkiem Strzeleckim a Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Następnie rozpoczęły się ćwiczenia polowe Manewrów Strzeleckich- Urle 2015, w których wzięło udział 15 kandydatów oraz strzelcy z następującym programem: terenoznawstwo i medycyna ratunkowa pola walki (TCCC), poruszanie się w szykach bojowych, czerwona, czarna i zielona taktyka, następnie musztra oraz wyszkolenie fizyczne (WF). ze strony ZS kadrę stanowili:

st.insp.ZS Roman Burek- Komendant Główny ZS

komp.ZS Jacek Giers - Komendant Oddziału ZS

pchor. ZS Mariusz Matla- Instruktor ZS
Składamy serdeczne podziękowania: Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, za przybycie i poprowadzenie bardzo ciekawej prelekcji / prezentacji pt. "W służbie pokoju - Wojsko Polskie w działaniach poza granicami państwa” prowadzonej przez Kierownika Zespołu Edukacji i Promocji, Pana Andrzeja Korusa;

Źródło artykułu: Facebook Związek Strzelecki Oddział Węgrów

{imageshow sl=36 sc=7 /}