Wydarzenie odbyło się na przyszkolnym placu w ostatni piątek czerwca o godz. 13.00. Rozpoczęło się tradycyjnie od przeglądu klas, którego dokonała dyrektor Liceum Maria Łopuska wraz z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego Mateuszem Laskowskim. Następnie Pani dyrektor powitała wszystkich zebranych, uczniów wraz z rodzicami, pracowników szkoły oraz znamienitych gości: ppłk Wojciecha Kubicę z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, kpt. Ryszarda Skoczylasa z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim,   Naczelnika wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołominie podkom. Michała Sputo, oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie asp. szt. Tomasza Sitka, zastępcę komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie mł. bryg. mgra inż. Andrzeja Wysockiego, sekretarza Powiatu Wołomińskiego Anetę Piotrowską. – Kolejny rok szkolny za nami. Dziękuję wszystkim za pracę, aktywność, sumienne wywiązywanie się z obowiązków uczniowskich i nauczycielskich – zwróciła się dyrektor Maria Łopuska do zebranych. – Pracowaliśmy ciężko, a dziś zbieramy owoce tej pracy. Przed nami okres odpoczynku, wakacje, które mają tylko jedną wadę – są za krótkie – dodała. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie nagród uczniom za osiągnięte wyniki w nauce, a także na zawodach i w konkursach. Nagrody za najwyższe średnie ocen odebrały dwie uczennice szkoły: Kinga Wójcik (śr. 5,09) i Martyna Reda (śr. 5,06). Za dobre wyniki w nauce wyróżnienia otrzymali: Adam Rusinek, Karolina Kruszewska, Jakub Salwa, Dominika Andrzejewska, Karolina Górczak. Dyplomy za aktywną postawę społeczną i działalność na rzecz szkoły wręczono Mikołajowi Rokicie, Rafałowi Roszczynce, Damianowi Piwce, Mateuszowi Laskowskiemu, Mateuszowi Jakubisiakowi, Konradowi Oljaszowi, Reginie Kurzeli, Karolinie Górczak. Za wysokie czytelnictwo nagrodzone zostały: Weronika Umięcka i Dominika Andrzejewska. Na zakończenie wydarzenia dyrektor zaprosiła uczniów na spotkania z wychowawcami w klasach oraz życzyła wszystkim radosnych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

         tekst: A. Harasim

{imageshow sl=38 sc=7 /}

zdjęcia: M. Kowalczyk