Na zajęciach godziny wychowawczej klasa 1 uczyła się, jak własnymi słowami określić czym jest „godność”.
Podstawowymi zasadami godności jest:
1. Każda istota ludzka ma prawo do godnego życia.
2. Godne życie oznacza możliwość osiągania pełni swojego potencjału, co jest uwarunkowane dostępem do właściwego poziomu opieki medycznej, wykształcenia, godziwego wynagrodzenia i uczucia bezpieczeństwa.
3. Godność oznacza prawo do wolności w podejmowaniu określonych decyzji życiowych i szacunku dla innych w korzystaniu z tego prawa.
4. Godność winna być podstawową wartością motywującą wszelkie działanie.
5. Godność jednostki jest nierozerwalnie związana z godnością innych.
Uczniowie brali czynny udział w zadaniach, które dobrze wizualizują problem współzależności, a tym samym przestrzegania zasad godności człowieka. Celem tych zadań było zauważenie, że aby rozwiązać dowolny problem, powinniśmy działać wspólnie. Działania pod wpływem negatywnych emocji, mogą uderzać w osoby postronne, pozornie nie związane z sytuacją, a często też wracają w postaci nieprzyjemnych konsekwencji. Efekty działań, którym przewodzi pozytywna emocja (np. niesienie pomocy itp.) często zataczają szersze kręgi i powracają do nas pozytywnym echem.
Zachęcamy wszystkich do pozytywnych działań, przypominamy, że tego typu działania nie kosztują wiele, a mogą mieć ogromne znaczenie dla innych i dla nas samych.

Klasa 1A z wychowawczynią Agnieszką Tymoszuk

{imageshow sl=44 sc=7 /}