Spotkania te mają na celu zachęcić  młodzież do zainteresowania się służbą wojskową oraz wybraniem szkół ponadgimnazjalnych i wyższych o charakterze mundurowym.

Tłumy dzieci i młodzieży oblegały stoiska z reprezentacjami służb mundurowych, wyższych uczelni i szkół mundurowych. Jak co roku nie zabrakło również stoiska Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach. Zaprezentowaliśmy ofertę edukacyjną naszej szkoły. Uczniowie z klas wojskowych, policyjnych i strażackich odpowiadali na pytania młodzieży zainteresowanej nauką w liceum w Urlach. Wszystkie osoby chcące wstąpić w szeregi naszego liceum, jak również osoby jeszcze niezdecydowane zapraszaliśmy na Dzień Otwarty, który odbędzie się 16 kwietnia 2016 r. w Urlach.

{imageshow sl=56 sc=7 /}