1 września, po długiej przerwie, uczniowie LO w Urlach spotkali się na uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego. Tradycyjnie dla naszej szkoły odbyła się musztra, wciągnięcie flagi państwowej na maszt, a p. dyrektor Łopuska dokonała przeglądu klas. Ponieważ 1 września to także jedna z najważniejszych rocznic Polski i świata, społeczność LO w Urlach minutą ciszy uczciła pamięć obrońców ojczyzny z 1939 roku, tym samym biorąc udział w obchodach Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.