Po uroczystym apelu, wręczeniu nagród i odznaczeń wyróżniającym się żołnierzom i pracownikom wojska, odbył się „Dzień otwartych koszar”. Uczniowie mieli okazję obejrzeć pokaz musztry paradnej i sprzęt będący na wyposażeniu wojska oraz uczestniczyć w pikniku rekreacyjnym.

{imageshow sl=180 sc=7 /}