W piątek, 11 października, dwa roczniki klas pierwszych LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku powiedziały "Ślubujemy", a wszyscy uczniowie stali się formalnie licealistami.
Przy tej okazji dwoje uczniów z klas policyjnych za wyniki w nauce i zachowanie otrzymało z rąk p. dyrektor Marii Łopuskiej awanse na wyższy stopień.
Dzięki sprzyjającej aurze uroczystość odbyła się w plenerze, a po niej rodzice i uczniowie byli zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez szkołę.