W dniu 30.10.2019 r. uporządkowali miejsce wokół pomnika nieznanych żołnierzy z czasów II wojny światowej w Urlach oraz miejsce przy kapliczce upamiętniającej „Cud nad Wisłą” w Strachowie a w dniu 31.10.2019 r. uporządkowali otoczenie kamienia upamiętniającego Akcję Dywersyjną Tłuszcz-Urle w Dębem Małym. Po zakończeniu wszelkich prac porządkowych uczniowie zapalili symboliczny znicz.

 

Pomnik nieznanych żołnierzy w Urlach

 

Kapliczka w Strachowie

 

Kamień w Dębem Małym