W trakcie wizyty zapoznali się ze specyfiką pełnienia służby przez funkcjonariuszy Policji, zwiedzili istotne pomieszczenia komendy, stanowisko kierowania, salę odpraw funkjonariuszy oraz między innymi „Niebieski pokój”.  Pokoje tego typu przeznaczone są zwłaszcza dla dzieci, młodzieży i dorosłych ofiar przemocy w rodzinie. Schronienie w nich znajdują również maluchy, które przyjdą same lub zostaną przyprowadzone do komendy z powodu braku opieki nad nimi lub zagubienia się na terenie miasta. W trakcie pobytu brali udział w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy z udziałem funkcjonariuszy przeszkolonych w tym zagadnieniu, zwiedzili strzelnicę usytuowaną w budynku, mieli możliwość zapoznania się z bronią będącą na wyposażeniu jednostki Policji oraz brali udział w szkoleniu obsługi tej broni, zasad jej działania oraz składania i rozkładania przy udziale instruktora strzelectwa. Zainteresowaniem cieszył się również sprzęt tzw. PZ, w którego skład wchodzi specjalny kask ochronny, kamizelka, ochraniacze na ręce i nogi, tarcza ochronna – wyposażenie wykorzystywane przez policjantów m.in. podczas zabezpieczeń imprez masowych.

Artur Kubeł