Celem rozgrywek było nie tylko popularyzacja sportu i rekreacji oraz podniesienie sprawności fizycznej młodzieży i żołnierzy czynnej służby, ale przede wszystkim popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień związanych z obronnością kraju i upamiętnieniem 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Rozgrywki piłkarskie odbywały się w formie pucharowej w trzech kategoriach:
- Szkoły Mundurowe ( 12 drużyn 12-osobowych ),
- Służby Mundurowe ( 12 drużyn 12-osobowych ),
- Społeczność lokalna ( 12 drużyn 12-osobowych ).
Podczas zawodów panowała miła i sympatyczna atmosfera, ale również duch walki. W naszej grupie były szkoły z Warszawy, Góry Kalwarii, Grodziska Mazowieckiego, Ostrołęki.

Nasza szkoła zajęła w turnieju Niepodległościowym w Książenicach 6 miejsce i wyróżnienie z rąk Burmistrza Miasta Grodziska Mazowieckiego za grę „fair play”- piękną statuetkę.

M. Chłopik