Z zebranych darów stworzono paczki, które zostały rozdane potrzebującym na terenie gminy Jadów oraz gminy Łochów. Serdeczne podziękowania kierujemy do pana Rafała Rozpary za czas poświęcony na rozwożenie paczek do potrzebujących.
Bardzo dziękujemy wolontariuszom za pomoc, a wszystkim darczyńcom za okazane serce.