Egzamin trwał 6 godzin lekcyjnych. Odbył się w formie teoretycznej i praktycznej wg następującego harmonogramu:
1. Zapoznanie z przebiegiem i zasadami egzaminu oraz obowiązującymi normami.
2. Zapoznanie z przebiegiem zaliczenia ze sprawności fizycznej.
3. Sprawdzian z wiedzy teoretycznej w formie testu.
4. Pokonywanie terenu na polu walki – norma szkolno – bojowa nr 1 z taktyki.
5. Zerwanie kontaktu ogniowego.
6. Określenie azymutu magnetycznego – norma nr 1 z terenoznawstwa.
7. Określenie współrzędnych punktu na mapie UTM – norma nr 3 z terenoznawstwa.
8. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.
9. Musztra indywidualna pojedynczego żołnierza.
10. Rzut granatem na celność.
11. Częściowe rozkładanie broni – norma nr 1 ze szkolenia ogniowego.
12. Składanie broni po częściowym rozłożeniu – norma nr 2 ze szkolenia ogniowego.
Egzamin przeprowadzali doświadczeni instruktorzy z Ośrodka Szkoleniowego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim:
Kpr. Rafał Szlachta
St. kpr. Przemysław Kozub
St. szer. Antoni Krzemiński
St. kpr. Adrian Winiarczyk
Kpr. Sebastian Twardowski
St. szer. Rafał Woźnica
Nad całością egzaminu czuwali zaproszeni goście:
Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Wołominie - Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Pani Hanna Skrzypczak oraz przedstawiciel WKU Warszawa – Praga ppor. Kamil Brzeziński. Z ramienia szkoły obecny był wychowawca klasy III Artur Franczuk. Egzamin przebiegł sprawnie a uczniowie zdali go w 100%. Dyplomy ukończenia szkolenia wręczyli instruktorzy oraz zaproszeni goście. Podczas podsumowania Pani Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury skierowała wyrazy podziwu dla uczniów za wiedzę i umiejętności ale także słowa podziękowania dla instruktorów za trud włożony w naukę.


A. Franczuk