Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 roku o godzinie 13-tej na boisku przy szkole. Jeżeli warunki pogodowe nie pozwolą na spotkanie przed szkołą, to klasa IA będzie miała spotkanie na korytarzu I piętro, a pozostałe klasy w swoich salach.

Ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego prosimy Uczniów i Rodziców o zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekowanie rąk przy wejściu do budynku szkoły, a także o zachowanie bezpiecznej odległości między sobą.


Szanowni Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele!
W szkole zostały opracowane szczegółowe procedury związane z organizacją zajęć w szkole, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników.