Pragniemy poinformować, że w Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach jest realizowany projekt „Familijne LOWE”. Na jego uruchomienie i prowadzenie Powiat Wołomiński otrzymał dotację w wysokości 250 tys. zł. Zadaniem projektu jest aktywizacja i włączenie w różnorodne formy edukacji osoby dorosłe w zakresie nabycia lub rozwinięcia kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy. W „Familijnym LOWE” mogą wziąć udział:
• rodzice lub opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny,
• osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych,
• osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w dalszej przeszłości),
• osoby dorosłe związane z rolnictwem,
• osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne,
• osoby dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny,
• osoby dorosłe w wieku 45+.
Zajęcia, które będą realizowane w ramach projektu:
• szkolenia komputerowe,
• szkolenia indywidualne z trenerem i psychologiem dotyczące pracy,
• warsztaty dotyczące podstawowych umiejętności przy poszukiwaniu pracy,
• kurs na prawo jazdy kat. C, - Nabór do projektu zakończono
• kurs dotyczący projektowania i prowadzenia stron internetowych i blogów,
• warsztaty dotyczące pielęgnacji ogrodów,
• kurs zielarstwa i grzyboznawstwa,
• warsztaty dla seniorów z wykonywania przetworów z możliwością ich późniejszej sprzedaży.
Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić załączoną deklarację i dostarczyć do LO w Urlach.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE