W uroczystej mszy świętej obecny był sztandar szkoły, ponadto młodzież pod opieką pani Katarzyny Pergoł przygotowała montaż slowno-muzyczny pt. "Polaków droga ku wolności". Uczniowie w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie przedstawili liryczną akademię patriotyczną poświęconą bohaterom narodowym, którzy walczyli o wolność i niezależność ojczyzny. W akademii wzięli udział uczniowie klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. Wyrecytowali i zaśpiewali wzruszające wiersze i pieśni żołnierskie, które ukazały bohaterskie, ale zarazem tragiczne losy Polaków. Program artystyczny przypomniał, że niepodległość kraju wywalczyli sobie sami Polacy i przez 123 lata niewoli każde pokolenie" kładło ofiary krwi" w wielkich powstaniach i zrywach przeciw ciemiężycielom. Młodzież przypomniała również słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego: "Wolność to najsłodsze dobro, którego człowiek na ziemi kosztować może, użyczone jest od Boga tym jedynie narodom, które stałością, męstwem, wytrzymaniem wszystkich przeciwności stają się onego godnymi". Obchodząc kolejną rocznicę odzyskania niepodległości pamiętaliśmy, że minione dni to bezcenne karty historii, karty stare, ale żywe, nie można o nich zapomnieć, bo to one sprawiły, że Polska znów stała się Polską.
 Dekorację do akademii przygotowali pracownicy GOK w Jadowie pod kierunkiem pani dyrektor Haliny Filemonowicz.
 Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, Radna Powiatu Wołomińskiego  pani Magdalena Suchenek, wójt gminy Jadów pan Dariusz Kokoszka, Przewodnicząca Rady Gminy pani Jadwiga Grabska, proboszcz parafii Jadów ks. Bogdan Lewiński, ks. Józef Rutkowski, dyrektor GOK pani Halina Filemonowicz, skarbnik gminy pani Barbara Wójcik, sekretarz gminy pan Sławomir Miąskiewicz, dyrektor LO  im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach pani Maria Łopuska, dyrektor Gimnazjum w Jadowie pani Katarzyna  Popowska, dyrektor ZSP w Urlach pani Aniela Dobosiewicz, mieszkańcy gminy Jadów, kombatanci, a także rodziny uczniów biorących udział w akademii.

{imageshow sl=84 sc=7 /}