Zawody współorganizowano ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego, które to ufundowało wspaniałe nagrody. Szkolny Bieg Komandosa wpisał się już na stałe w kalendarz wydarzeń sportowych naszego regionu.

Do udziału w tegorocznym biegu zaproszone zostały reprezentacje szkół gimnazjalnych z powiatu wołomińskiego oraz wyszkowskiego. Udział wzięli uczniowie z następujących gimnazjów:

1.      Zespół Szkół  im. Zofii Solarzowej   w Miąsem - (15 osób – 7 dziewcząt i 8 chłopców) opiekun Maciej Oleksiak.

2.      Zespół Szkół  im. Janusza Korczaka w Jasienicy - (11 osób – 4 dziewczęta i 7 chłopców) opiekun Adam Narowski

3.      Zespół Szkół im. Władysława   Podkowińskiego w Mokrej Wsi - (11 osób – 1 dziewczyna i 10 chłopców) opiekun Rafał Radzki

4.      Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu - (16 osób – 9 dziewcząt i 7 chłopców) opiekun Łukasz Rowiński

Na wstępie Pani Dyrektor Maria Łopuska powitała wszystkich przybyłych i życzyła wszystkim dobrej i sportowej zabawy. Rywalizacja rozpoczęła się o godzinie 9:00 przedstawieniem uczestnikom zawodów zasad panujących podczas imprezy sportowej. Następnie odbyła się rejestracja startujących, rozdanie numerów startowych oraz talonów na ciepły posiłek. Po tym etapie uczestnicy wraz z organizatorami udali się na trasę zawodów w celu zapoznania z przeszkodami czekającymi na zawodników. Pierwszym etapem rywalizacji było strzelanie z pistoletu pneumatycznego do tarczy. Każdy oddawał 8 strzałów z czego 5 najlepszych było liczone i sumowane, a następnie odejmowane od czasu biegu. W drugim etapie uczniowie mieli do pokonania trasę o długości 2km (dla chłopców) oraz 1 km (dla dziewcząt), na której znajdowały się różnorodne przeszkody. Slalom, pokonanie skrzyni sposobem dowolnym, przejście przez opony, toczenie opony, czołganie pod zasiekami, rzut granatem do celu oddalonego o 20 metrów i przeskoczenie ścianki i to wszystko w biegu – zadanie które organizatorzy postawili przed młodzieżą nie było łatwe. Ze względu na ilość zawodników (53 osób) całość zawodów skończyła się o godzinie 14:00 podsumowaniem, rozdaniem nagród  oraz ciepłym posiłkiem.  Zawody wzbudziły wiele pozytywnych emocji. Przebiegły w radosnej i miłej atmosferze na wysokim poziomie technicznym, do którego niewątpliwie przyczyniło się bardzo dobre przygotowanie uczestników przez opiekunów. Podczas zawodów można było zaobserwować duże zaangażowanie zawodników – co bardzo cieszyło organizatorów – oraz prezentowaną przez nich postawę fair-play.

W klasyfikacji generalnej dziewcząt:

1 miejsce – Nikola Barej – Gimnazjum w Tłuszczu

2 miejsce – Justyna Rozbicka – Gimnazjum w Miąsem

3 miejsce – Daria Ołdak – Gimnazjum w Jasienicy.

W klasyfikacji generalnej chłopców:

1 miejsce –  Maciej Chmielewski – Gimnazjum w Tłuszczu

2 miejsce – Adam Grzywacz – Gimnazjum w Jasienicy

3 miejsce – Dawid Tenderenda – Gimnazjum w Mokrej Wsi

Nagrody oraz pamiątkowe statuetki  wręczyli przybyli goście oraz  gospodarze imprezy:

Pani Beata Niegowska – przedstawiciel Starostwa, Pani Maria Łopuska- Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, Pan Mariusz Kozaczuk – nauczyciel.  

Sędziami czuwającymi nad bezpiecznym i sprawiedliwym przebiegiem imprezy byli nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Urlach: Mariusz Kozaczuk, Piotr Cyrych oraz Artur Franczuk.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w turnieju. Tym samym zapraszamy do brania udziału w kolejnych imprezach organizowanych przez LO w Urlach i wyrażamy nadzieję na jeszcze większe zainteresowanie tego rodzaju wydarzeniami.

Organizacja turnieju była możliwa dzięki życzliwości Pana Starosty Kazimierza Rakowskiego, Zarządu Powiatu  oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie. Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

Koordynator zawodów
Artur Franczuk

{imageshow sl=101 sc=7 /}

zdjęcia: Artur Franczuk, Rafał Radzki