3 września 2018 roku o godz. 13.00 zgodnie z ceremoniałem szkolnym zainaugurowaliśmy rok szkolny 2018/2019. W naszym liceum wszyscy uczniowie zaprezentowali się w pełnym umundurowaniu. Przeglądu klas tradycyjnie dokonała Dyrektor Szkoły Maria Łopuska.

 W czasie przemówienia Pani Dyrektor przypomniała o głównych celach i zadaniach szkoły, przedstawiła nauczycieli, przypomniała o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły oraz w czasie pobytu w niej. Poinformowała również o opiece wychowawczej poszczególnych klas. Rok szkolny 2018/2019 uważam za rozpoczęty! - podsumowała Pani Dyrektor. Na zakończenie odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami.

{imageshow sl=146 sc=7 /}